Ketik disini

Politika

Warga Madaprama Bentrok dengan Aparat

Bagikan

DOMPUA�-A�RatusanA�wargaA�DesaA�MadapramaA�KecamatanA�Woja,A�terlibatA�bentrokA�denganA�aparatA�kepolisian.A�BentrokanA�ituA�dipicuA�aksiA�pemblokiranA�aksesA�jalanA�utamaA�lintasA�DompuA�-A�SumbawaA�olehA�wargaA�setempat.A�SatuA�orangA�anggotaA�polisiA�terlukaA�akibatA�terkenaA�lemparanA�batu.A�LimaA�orangA�wargaA�diamankan.

PantauanA�RadarA�DompuA�(LombokA�PostA�Group),A�bentrokanA�ituA�terjadiA�sekitarA�pukulA�15.30A�WitaA�saatA�aparatA�kepolisianA�bernegosiasiA�denganA�wargaA�agarA�membukaA�aksesA�jalanA�yangA�diA�blokir.A�PemblokiranA�jalanA�menggunakanA�kayuA�danA�batu.A�UpayaA�negosiasiA�tidakA�diterimaA�olehA�warga.PermintaanA�wargaA�untukA�menghadirkanA�bupatiA�tidakA�dapatA�disanggupi.

SaatA�aparatA�kepolisianA�tengahA�memberiA�peringatanA�untukA�segeraA�membukaA�jalan,A�ratusanA�wargaA�tibaA�-A�tibaA�menyerangA�danA�melempariA�petugasA�denganA�menggunakanA�batu.A�MendapatA�perlawananA�dariA�warga,A�ratusanA�aparatA�dariA�satuanA�BrigadeA�MobilA�(Brimob)A�DalmasA�PolresA�DompuA�yangA�telahA�disiagakanA�dilokasiA�langsungA�melakukanA�pengejaranA�denganA�mengeluarkanA�tembakanA�peringatanA�sertaA�tembakanA�gasA�airA�mata.

DalamA�pengejaranA�itu,A�sedikitnyaA�limaA�orangA�wargaA�yangA�didugaA�terlibatA�dalamA�aksiA�pelemparanA�berhasilA�danA�digelandangA�keA�MapolresA�Dompu.

KeteganganA�antaraA�wargaA�danA�aparatA�yangA�berlangsungA�sekitaA�30A�menitA�meredaA�setelahA�ratusanA�wargaA�yangA�terlibatA�aksiA�lariA�dariA�pengejaranA�aparat.A�SekitarA�pukulA�16.10A�Wita,A�aksesA�jalanA�berhasilA�dibukaA�setelahA�A�ratusanA�pohonA�kayuA�yangA�ditebangA�olehA�wargaA�disingkirkanA�dariA�jalan.

UntukA�mengantisipasiA�adanyaA�pergerakanA�dariA�warga,A�sejumlahA�personelA�BrimobA�danA�DalmasA�denganA�senjataA�lengkapA�masihA�tetapA�disiagakanA�diA�lokasi.

AksiA�pemblokiranA�ituA�merupakanA�buntutA�dariA�belumA�adanyaA�kejelasanA�dariA�pemerintahA�daerahA�terkaitA�persolanA�lahanA�HKMA�diA�DesaA�ToloA�KaloA�KecamatanA�Kempo.SebelumA�aksiA�pemblokiranA�jalanA�ituA�dilakukan,A�ratusanA�wargaA�DesaA�MadapramaA�mendatangiA�kantorA�bupatiA�untukA�melakukanA�dialogA�terkaitA�lahanA�HKMA�dimaksud.A�DalamA�pertemuanA�ituA�wargaA�merasaA�tidakA�puasA�denganA�janjiA�pemerintahA�yangA�dirasaA�mengulurA�-A�ulurA�waktuA�untukA�memediasiA�antaraA�wargaA�MadapramaA�denganA�wargaA�ToloA�Kalo.

WargaA�mulaiA�melakukanA�aksiA�pemblokiranA�sekitarA�pukulA�13.00A�Wita.PuluhanA�pohonA�sepanjangA�jalurA�tanjakanA�tekasireA�A�ditebangA�olehA�wargaA�untukA�menutupA�aksesA�jalan.

PersoalanA�lahanA�HKMA�diA�DesaA�ToloA�KaloA�sudahA�berlangsungA�lama.A�BahkanA�dalamA�beberapaA�bulanA�terakhirA�wargaA�DesaA�MadapramaA�melakukanA�aksiA�diA�DPRDA�danA�PemkabA�Dompu.

InformasiA�lainyaA�menyebutkan,A�lahanA�yangA�kiniA�dipersoalkanA�ituA�beberapaA�tahunA�laluA�pernahA�digarapA�olehA�wargaA�DesaA�Madaprama.NamunA�dalamA�perjalanannyaA�ketikaA�lahanA�ituA�beralihA�statusA�menjadiA�lahanA�HKM,A�lahanA�ituA�kiniA�telahA�digarapA�olehA�wargaA�DesaA�ToloA�KaloA�danA�menolakA�kehadiranA�wargaA�DesaA�Madaprama.A�(Cr-Pur/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka